arrow down

Fysiske aktie

Konvertering af fysiske aktier til elektronisk registrerede aktier

Indehavere af fysiske aktier og interimsbeviser i de tidligere selskaber Nordisk Gentofte A/S og Novo Industri A/S skal konvertere disse til elektronisk registrerede aktier i Novozymes A/S og i Novo Nordisk A/S hvis dette endnu ikke er gjort. Indehaverne opfordres derfor til at kontakte Danske Bank, Corporate Actions, via kontaktoplysninger nedenfor senest 4. november 2018 for at få deres beholdning omregnet til registrerede aktier. Hvis konverteringen ikke er afsluttet indenfor fristen, vil de tilsvarende aktier blive solgt i henhold til Selskabslovens bestemmelser. Indehavere af fysiske aktier og interimsbeviser har således ret til at indsamle nettosalgsprovenuet fra aktiehandelen inden for en periode på 3 år efter salget, dvs. senest den 4. november 2021. For yderligere information, klik her for at se meddelelsen som tidligere offentliggjort på Virk.dk.

Ovenstående gælder kun indehavere af fysiske aktier og interimsbeviser i de tidligere selskaber Nordisk Gentofte A/S og Novo Industri A/S og påvirker ikke aktionærer af registrerede aktier i Novozymes A/S.

Danske Bank, 3886 Corporate Actions,
Holmens Kanal 2-12, 1092 København K,
Telefon: (+45) 45 14 36 94
E-mail: corporate.actions@danskebank.dk